ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ

Πώς εμπλέκεται ο άνθρωπος με τις μετακινήσεις των θαλασσινών οργανισμών στη Μεσόγειο θάλασσα και ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στις μετακινήσεις αυτές;

Είναι γνωστό ότι η  Μεσόγειος είναι ένα από τα σπουδαιότερα υδάτινα οικοσυστήματα του πλανήτη. Ο Γιώργος Τσερπές, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στέκεται στη σημασία που έχει αυτό το θαλάσσιο σταυροδρόμι, που αποτελεί παράλληλα ένα από τα μεγαλύτερα αναπαραγωγικά πεδία των μεγάλων μεταναστευτικών ειδών που ζούν στον Ατλαντικό, όπως ο τόνος.

Μέσα από έρευνες του ΕΛΚΕΘΕ, αποκαλύπτεται η επιρροή που έχουν οι ανθρώπινες επεμβάσεις, με κυριότερη την αλιεία, αλλά και οι υδάτινοι εισβολείς, όπως ο λαγοκέφαλος, στη δυναμική των πληθυσμών του τόνου.

Μία ομιλία που μας καλεί να ανακαλύψουμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις στην Οικολογία και τους πληθυσμούς των ψαριών, μέσα από ένα ταξίδι στο βυθό των θαλασσών, ίσως στο πιο ταιριαστό περιβάλλον, το Ενυδρείο Κρήτης.

 

 

Would you say that man can influence the movement of certain marine creatures around the Mediterranean Sea?

It is widely known that the Mediterranean Sea is one of the most important marine ecosystems in the planet. Giorgos Tserpes, Research Director at the Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters of the Hellenic Center for Marine Research (HCMR), focuses on this very importance of the Mediterranean Crossroad, that also constitutes one of the biggest reproductive fields for large migrating species that live in the Atlantic, like tuna.

Researches of the Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters of the HCMR have proved the influence of the human intervention -fishery being the primary one- but also the presence of other marine “intruders” like Lagocephalus, in the population of the tuna.

Mr. Tserpes’ talk helps us discover the latest outcomes that concern Marine Ecology and fish population, through an underwater journey in the sea; inside what seems to be the most appropriate location: the CretAquarium.

 
TEDxHeraklion
An independent TEDx event, operated under license from TED.