ΜΑΛΛΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Ο Βαγγέλης Μάλλιος έγινε γνωστός ως ο δικηγόρος πίσω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που “υποχρεώνει” την Ελλάδα να συμπεριλάβει και τα ομόφυλα ζευγάρια στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Συγκεκριμένα: μαζί με συνεργάτες του πέτυχαν την εναρμόνηση της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 13 της συνθήκης του Άμστερνταμ και τις πολιτικές προστασίας των ομοφυλόφιλων πολιτών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οδηγίες η Ε.Ε.

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη και τις προεκτάσεις του ζητήματος, η ομιλία του Βαγγέλη Μάλλιου στο TEDxHeraklion έχει ως σημείο αναφοράς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχετικές με την οικογένεια και το γάμο έννοιες.

Με συγκεκριμένα παραδείγματα αναφέρεται σε ορισμένες “ανέγγιχτες” αντιλήψεις που υπήρχαν, ή υπάρχουν και σήμερα, στην ελληνική κοινωνία. Αντιλήψεις που καταδεικνύουν την κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, όπως αυτή υπήρξε -όπως για παράδειγμα η μη παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες- αλλά και όπως αυτή είναι διαμορφωμένη στις ημέρες μας – όπως για παράδειγμα οι διακρίσεις του νόμου περί συμβίωσης βάση σεξουαλικού προσανατολισμού των πολιτών.

 

 

Dr. Vaggelis Mallios became known as the lawyer behind European Court’s crucial decision, considering the Human Rights, that obligates Greece to include same-sex couples in the «civil unions» of the Greek Legal System.

Along with his legal team, they succeeded to reach a crossing point between the Greek Legal System and the article 13 of the Amsterdam Treaty and the protection policies of homosexual citizens, as they are determined by the EU Directives.

Motivated by their success and the size this issue has taken, Dr. Mallios’ speech in TEDxHeraklion places the Human Rights as a reference point, and describes all the family and marriage related notions.

With specific examples, Dr. Vaggelis Mallios refers to some “unspoken” truths about the perceptions held, or still existing in the Greek society.

Perceptions that present the social reality in Greece, as it used to be (e.g. the reason why women were allowed to vote only after 1952) and as it is formed today (e.g. introducing a law that discriminates based on the citizens’ sexual orientation).

 
TEDxHeraklion
An independent TEDx event, operated under license from TED.